Fully Baked logo

Saturday, 4th July 2020

4v4

01:10 UTC21:10 EDT phantom
00:54 UTC20:54 EDT phantom
00:35 UTC20:35 EDT monkey_l
00:19 UTC20:19 EDT monkey_l

Friday, 3rd July 2020

4v4

21:49 UTC17:49 EDT openfire_lowgrens
21:33 UTC17:33 EDT openfire_lowgrens
21:14 UTC17:14 EDT fry_baked_lg
20:58 UTC16:58 EDT fry_baked_lg
20:38 UTC16:38 EDT coast_l
20:22 UTC16:22 EDT coast_l
20:03 UTC16:03 EDT alchimy_l2
19:47 UTC15:47 EDT alchimy_l2
19:29 UTC15:29 EDT schtop
19:13 UTC15:13 EDT schtop
18:24 UTC14:24 EDT raiden5
18:08 UTC14:08 EDT raiden5
17:45 UTC13:45 EDT phantom
17:29 UTC13:29 EDT phantom
17:10 UTC13:10 EDT hellion
16:54 UTC12:54 EDT hellion
01:55 UTC21:55 EDT phantom
01:38 UTC21:38 EDT phantom
01:16 UTC21:16 EDT ss_nyx_ectfc
01:00 UTC21:00 EDT ss_nyx_ectfc
00:38 UTC20:38 EDT monkey_l
00:22 UTC20:22 EDT monkey_l
00:19 UTC20:19 EDT monkey_l

Thursday, 2nd July 2020

4v4

23:58 UTC19:58 EDT stormz2
23:42 UTC19:42 EDT stormz2
23:41 UTC19:41 EDT stormz2
23:34 UTC19:34 EDT voltage_l
23:15 UTC19:15 EDT phantom
22:59 UTC18:59 EDT phantom
22:40 UTC18:40 EDT openfire_lowgrens
22:24 UTC18:24 EDT openfire_lowgrens
22:06 UTC18:06 EDT schtop
22:04 UTC18:04 EDT schtop
21:48 UTC17:48 EDT schtop
21:29 UTC17:29 EDT shutdown2
21:13 UTC17:13 EDT shutdown2
20:54 UTC16:54 EDT phantom
20:38 UTC16:38 EDT phantom
20:20 UTC16:20 EDT monkey_l
20:04 UTC16:04 EDT monkey_l
19:45 UTC15:45 EDT shutdown2
19:29 UTC15:29 EDT shutdown2
19:11 UTC15:11 EDT destroy_l
18:55 UTC14:55 EDT destroy_l
18:36 UTC14:36 EDT schtop
18:20 UTC14:20 EDT schtop
18:02 UTC14:02 EDT alchimy_l2
17:46 UTC13:46 EDT alchimy_l2
03:14 UTC23:14 EDT shutdown2
02:58 UTC22:58 EDT shutdown2
02:29 UTC22:29 EDT phantom
02:13 UTC22:13 EDT phantom
01:55 UTC21:55 EDT high_flag
01:39 UTC21:39 EDT high_flag
01:17 UTC21:17 EDT siege
01:01 UTC21:01 EDT siege
00:42 UTC20:42 EDT shutdown2
00:26 UTC20:26 EDT shutdown2
00:03 UTC20:03 EDT alchimy_l2

Wednesday, 1st July 2020

4v4

23:47 UTC19:47 EDT alchimy_l2
23:26 UTC19:26 EDT monkey_l
23:10 UTC19:10 EDT monkey_l
23:09 UTC19:09 EDT monkey_l
22:50 UTC18:50 EDT voltage_l
22:34 UTC18:34 EDT voltage_l
22:15 UTC18:15 EDT phantom
21:59 UTC17:59 EDT phantom
18:09 UTC14:09 EDT phantom
17:53 UTC13:53 EDT phantom
00:58 UTC20:58 EDT openfire_lowgrens
00:46 UTC20:46 EDT openfire_lowgrens
00:37 UTC20:37 EDT openfire_lowgrens
00:31 UTC20:31 EDT prolifique
00:08 UTC20:08 EDT pitfall

Tuesday, 30th June 2020

4v4

23:45 UTC19:45 EDT chaos
23:21 UTC19:21 EDT dustbowl
22:58 UTC18:58 EDT xpress2k4
22:49 UTC18:49 EDT xpress2k4
22:33 UTC18:33 EDT phantom
22:15 UTC18:15 EDT monkey_l
21:59 UTC17:59 EDT monkey_l
21:36 UTC17:36 EDT alchimy_l2
21:20 UTC17:20 EDT alchimy_l2
20:54 UTC16:54 EDT 2mesa3
20:38 UTC16:38 EDT 2mesa3
20:37 UTC16:37 EDT 2mesa3
20:18 UTC16:18 EDT stowaway2
20:02 UTC16:02 EDT stowaway2
19:43 UTC15:43 EDT phantom
19:27 UTC15:27 EDT phantom
18:37 UTC14:37 EDT alchimy_l2
18:35 UTC14:35 EDT alchimy_l2
18:19 UTC14:19 EDT alchimy_l2
18:16 UTC14:16 EDT alchimy_l2
18:14 UTC14:14 EDT alchimy_l2
02:13 UTC22:13 EDT high_flag
01:57 UTC21:57 EDT high_flag
01:05 UTC21:05 EDT phantom
00:49 UTC20:49 EDT phantom
00:31 UTC20:31 EDT siege
00:15 UTC20:15 EDT siege

Monday, 29th June 2020

4v4

23:55 UTC19:55 EDT mortality_l
23:39 UTC19:39 EDT mortality_l
22:31 UTC18:31 EDT schtop
22:15 UTC18:15 EDT schtop
21:57 UTC17:57 EDT monkey_l
21:41 UTC17:41 EDT monkey_l
21:22 UTC17:22 EDT phantom
21:06 UTC17:06 EDT phantom
21:05 UTC17:05 EDT phantom
20:47 UTC16:47 EDT openfire_lowgrens
20:31 UTC16:31 EDT openfire_lowgrens
20:29 UTC16:29 EDT openfire_lowgrens
19:47 UTC15:47 EDT shutdown2
19:31 UTC15:31 EDT shutdown2
03:04 UTC23:04 EDT stormz2
02:48 UTC22:48 EDT stormz2
02:29 UTC22:29 EDT raiden5
02:13 UTC22:13 EDT raiden5
02:12 UTC22:12 EDT raiden5
01:53 UTC21:53 EDT siege
01:37 UTC21:37 EDT siege
01:18 UTC21:18 EDT destroy_l
01:02 UTC21:02 EDT destroy_l
00:41 UTC20:41 EDT alchimy_l2
00:25 UTC20:25 EDT alchimy_l2
00:06 UTC20:06 EDT phantom

Sunday, 28th June 2020

4v4

23:50 UTC19:50 EDT phantom
23:29 UTC19:29 EDT monkey_l
23:13 UTC19:13 EDT monkey_l
22:54 UTC18:54 EDT bases2k3
22:38 UTC18:38 EDT bases2k3
22:19 UTC18:19 EDT shutdown2
22:03 UTC18:03 EDT shutdown2
21:44 UTC17:44 EDT oppose2k1_lowgrens
21:28 UTC17:28 EDT oppose2k1_lowgrens
21:09 UTC17:09 EDT monkey_l
20:53 UTC16:53 EDT monkey_l
20:35 UTC16:35 EDT phantom
20:19 UTC16:19 EDT phantom
19:41 UTC15:41 EDT roseball
19:09 UTC15:09 EDT openfire_lowgrens
18:53 UTC14:53 EDT openfire_lowgrens
18:32 UTC14:32 EDT raiden5
18:16 UTC14:16 EDT raiden5
18:15 UTC14:15 EDT raiden5
01:53 UTC21:53 EDT orbit_l3
01:37 UTC21:37 EDT orbit_l3
01:17 UTC21:17 EDT shutdown2
01:01 UTC21:01 EDT shutdown2
00:41 UTC20:41 EDT schtop
00:25 UTC20:25 EDT schtop
00:07 UTC20:07 EDT phantom

Saturday, 27th June 2020

4v4

23:51 UTC19:51 EDT phantom
23:31 UTC19:31 EDT fry_baked_lg
23:15 UTC19:15 EDT fry_baked_lg
22:53 UTC18:53 EDT monkey_l
22:37 UTC18:37 EDT monkey_l
22:12 UTC18:12 EDT alchimy_l2
21:56 UTC17:56 EDT alchimy_l2
21:36 UTC17:36 EDT phantom
21:19 UTC17:19 EDT phantom
20:28 UTC16:28 EDT 2fort
20:12 UTC16:12 EDT 2fort
19:33 UTC15:33 EDT mortality_l
19:17 UTC15:17 EDT mortality_l
18:55 UTC14:55 EDT phantom
18:39 UTC14:39 EDT phantom
18:35 UTC14:35 EDT phantom
01:24 UTC21:24 EDT fry_baked_lg
01:08 UTC21:08 EDT fry_baked_lg
00:45 UTC20:45 EDT high_flag
00:29 UTC20:29 EDT high_flag
00:09 UTC20:09 EDT monkey_l

Friday, 26th June 2020

4v4

23:53 UTC19:53 EDT monkey_l
23:40 UTC19:40 EDT phantom
23:18 UTC19:18 EDT phantom
22:58 UTC18:58 EDT siege
22:42 UTC18:42 EDT siege
21:21 UTC17:21 EDT phantom
21:05 UTC17:05 EDT phantom
20:47 UTC16:47 EDT monkey_l
20:31 UTC16:31 EDT monkey_l
19:18 UTC15:18 EDT schtop
02:54 UTC22:54 EDT blutopia
02:38 UTC22:38 EDT blutopia
02:37 UTC22:37 EDT blutopia
02:02 UTC22:02 EDT phantom
01:46 UTC21:46 EDT phantom
01:27 UTC21:27 EDT openfire_lowgrens
01:11 UTC21:11 EDT openfire_lowgrens
00:53 UTC20:53 EDT mortality_l
00:36 UTC20:36 EDT mortality_l
00:18 UTC20:18 EDT phantom
00:02 UTC20:02 EDT phantom
00:01 UTC20:01 EDT phantom

Thursday, 25th June 2020

4v4

23:43 UTC19:43 EDT siege
23:26 UTC19:26 EDT siege
23:02 UTC19:02 EDT schtop
22:45 UTC18:45 EDT schtop
21:44 UTC17:44 EDT phantom
21:28 UTC17:28 EDT phantom
20:58 UTC16:58 EDT siege
20:42 UTC16:42 EDT siege
20:24 UTC16:24 EDT schtop
20:08 UTC16:08 EDT schtop
19:50 UTC15:50 EDT alchimy_l2
19:34 UTC15:34 EDT alchimy_l2
00:44 UTC20:44 EDT hb_onutzz
00:19 UTC20:19 EDT monkey_l
00:03 UTC20:03 EDT monkey_l

Wednesday, 24th June 2020

4v4

23:44 UTC19:44 EDT schtop
23:28 UTC19:28 EDT schtop
23:09 UTC19:09 EDT stowaway2
22:53 UTC18:53 EDT stowaway2
22:35 UTC18:35 EDT shutdown2
22:19 UTC18:19 EDT shutdown2
21:49 UTC17:49 EDT raiden5
21:33 UTC17:33 EDT raiden5
21:15 UTC17:15 EDT monkey_l
20:59 UTC16:59 EDT monkey_l
20:57 UTC16:57 EDT monkey_l
20:38 UTC16:38 EDT phantom
20:22 UTC16:22 EDT phantom
20:04 UTC16:04 EDT shutdown2
19:48 UTC15:48 EDT shutdown2
01:16 UTC21:16 EDT schtop
01:00 UTC21:00 EDT schtop
00:11 UTC20:11 EDT monkey_l

Tuesday, 23rd June 2020

4v4

23:55 UTC19:55 EDT monkey_l
23:39 UTC19:39 EDT openfire_lowgrens
23:37 UTC19:37 EDT openfire_lowgrens
23:14 UTC19:14 EDT stowaway2
22:58 UTC18:58 EDT stowaway2
22:40 UTC18:40 EDT 2fort
22:24 UTC18:24 EDT 2fort
22:06 UTC18:06 EDT shutdown2
21:50 UTC17:50 EDT shutdown2
21:29 UTC17:29 EDT monkey_l
21:13 UTC17:13 EDT monkey_l
20:54 UTC16:54 EDT phantom
20:38 UTC16:38 EDT phantom
17:39 UTC13:39 EDT chaos
17:23 UTC13:23 EDT chaos
17:17 UTC13:17 EDT chaos
16:43 UTC12:43 EDT monkey_l
16:27 UTC12:27 EDT monkey_l
03:05 UTC23:05 EDT raiden5
02:49 UTC22:49 EDT raiden5
02:31 UTC22:31 EDT shutdown2
02:15 UTC22:15 EDT shutdown2
00:56 UTC20:56 EDT alchimy_l2
00:40 UTC20:40 EDT alchimy_l2
00:19 UTC20:19 EDT schtop
00:03 UTC20:03 EDT schtop

Monday, 22nd June 2020

4v4

23:44 UTC19:44 EDT phantom
23:28 UTC19:28 EDT phantom
22:07 UTC18:07 EDT phantom
21:51 UTC17:51 EDT phantom
21:32 UTC17:32 EDT monkey_l
21:16 UTC17:16 EDT monkey_l
20:58 UTC16:58 EDT raiden5
20:42 UTC16:42 EDT raiden5
20:41 UTC16:41 EDT raiden5
02:51 UTC22:51 EDT 2mesa3
02:35 UTC22:35 EDT 2mesa3
02:17 UTC22:17 EDT schtop
02:00 UTC22:00 EDT schtop

Sunday, 21st June 2020

4v4

23:50 UTC19:50 EDT 2fort
22:12 UTC18:12 EDT siege
21:56 UTC17:56 EDT siege
21:37 UTC17:37 EDT shutdown2
21:16 UTC17:16 EDT shutdown2
20:16 UTC16:16 EDT openfire_lowgrens
20:00 UTC16:00 EDT openfire_lowgrens
19:41 UTC15:41 EDT shutdown2
19:25 UTC15:25 EDT shutdown2
19:07 UTC15:07 EDT siege
18:51 UTC14:51 EDT siege
18:33 UTC14:33 EDT schtop
18:17 UTC14:17 EDT schtop
17:56 UTC13:56 EDT phantom
17:40 UTC13:40 EDT phantom
17:21 UTC13:21 EDT shutdown2
17:05 UTC13:05 EDT shutdown2
16:47 UTC12:47 EDT monkey_l
16:31 UTC12:31 EDT monkey_l
16:11 UTC12:11 EDT phantom
15:55 UTC11:55 EDT phantom
03:27 UTC23:27 EDT phantom
03:11 UTC23:11 EDT phantom
02:47 UTC22:47 EDT mortality_l
02:31 UTC22:31 EDT mortality_l
02:03 UTC22:03 EDT destroy_l
01:47 UTC21:47 EDT destroy_l
01:28 UTC21:28 EDT schtop
01:12 UTC21:12 EDT schtop
00:51 UTC20:51 EDT shutdown2
00:35 UTC20:35 EDT shutdown2
00:32 UTC20:32 EDT shutdown2

Saturday, 20th June 2020

4v4

23:47 UTC19:47 EDT chimkey_l
23:31 UTC19:31 EDT chimkey_l
23:10 UTC19:10 EDT alchimy_l2
22:54 UTC18:54 EDT alchimy_l2
22:20 UTC18:20 EDT monkey_l
22:18 UTC18:18 EDT monkey_l
22:02 UTC18:02 EDT monkey_l

Wednesday, 17th June 2020

4v4

02:00 UTC22:00 EDT openfire_lowgrens
01:44 UTC21:44 EDT openfire_lowgrens
01:20 UTC21:20 EDT high_flag
01:04 UTC21:04 EDT high_flag
00:46 UTC20:46 EDT alchimy_l2
00:30 UTC20:30 EDT alchimy_l2
00:09 UTC20:09 EDT mortality_l

Tuesday, 16th June 2020

4v4

23:53 UTC19:53 EDT mortality_l
23:35 UTC19:35 EDT siege
23:19 UTC19:19 EDT siege
23:00 UTC19:00 EDT schtop
22:44 UTC18:44 EDT schtop
21:22 UTC17:22 EDT chemfort_l
21:06 UTC17:06 EDT chemfort_l
20:13 UTC16:13 EDT phantom
19:57 UTC15:57 EDT phantom
19:39 UTC15:39 EDT schtop
19:23 UTC15:23 EDT schtop
19:02 UTC15:02 EDT monkey_l
18:46 UTC14:46 EDT monkey_l
18:27 UTC14:27 EDT fry_baked_lg
18:10 UTC14:10 EDT fry_baked_lg
03:38 UTC23:38 EDT orbit_l3
03:21 UTC23:21 EDT orbit_l3
02:02 UTC22:02 EDT alchimy_l2
01:46 UTC21:46 EDT alchimy_l2
01:28 UTC21:28 EDT phantom
01:12 UTC21:12 EDT phantom
00:54 UTC20:54 EDT mortality_l
00:38 UTC20:38 EDT mortality_l
00:17 UTC20:17 EDT siege
00:01 UTC20:01 EDT siege

Monday, 15th June 2020

4v4

23:42 UTC19:42 EDT alchimy_l2
23:26 UTC19:26 EDT alchimy_l2
23:08 UTC19:08 EDT monkey_l
22:52 UTC18:52 EDT monkey_l
22:32 UTC18:32 EDT phantom
22:16 UTC18:16 EDT phantom
22:14 UTC18:14 EDT phantom
21:56 UTC17:56 EDT destroy_l
21:40 UTC17:40 EDT destroy_l
21:21 UTC17:21 EDT schtop
21:05 UTC17:05 EDT schtop
20:47 UTC16:47 EDT alchimy_l2
20:31 UTC16:31 EDT alchimy_l2
03:37 UTC23:37 EDT chimkey_l
03:21 UTC23:21 EDT chimkey_l
03:03 UTC23:03 EDT schtop
02:47 UTC22:47 EDT schtop
02:29 UTC22:29 EDT siege
02:13 UTC22:13 EDT siege
01:54 UTC21:54 EDT phantom
01:38 UTC21:38 EDT phantom
00:14 UTC20:14 EDT openfire_lowgrens
00:08 UTC20:08 EDT openfire_lowgrens

Sunday, 14th June 2020

4v4

23:52 UTC19:52 EDT openfire_lowgrens
23:33 UTC19:33 EDT alchimy_l2
23:17 UTC19:17 EDT alchimy_l2
22:59 UTC18:59 EDT pitfall
22:43 UTC18:43 EDT pitfall
22:24 UTC18:24 EDT phantom
22:08 UTC18:08 EDT phantom
21:48 UTC17:48 EDT monkey_l
21:32 UTC17:32 EDT monkey_l
20:16 UTC16:16 EDT schtop
20:00 UTC16:00 EDT schtop
19:59 UTC15:59 EDT schtop
19:39 UTC15:39 EDT bases2k3
19:23 UTC15:23 EDT bases2k3
19:05 UTC15:05 EDT openfire_lowgrens
18:49 UTC14:49 EDT openfire_lowgrens
18:28 UTC14:28 EDT siege
18:12 UTC14:12 EDT siege
17:53 UTC13:53 EDT phantom
17:37 UTC13:37 EDT phantom
17:35 UTC13:35 EDT phantom
03:56 UTC23:56 EDT phantom
03:40 UTC23:40 EDT phantom
02:49 UTC22:49 EDT alchimy_l2
02:33 UTC22:33 EDT alchimy_l2
02:14 UTC22:14 EDT crossover2
01:58 UTC21:58 EDT crossover2
01:40 UTC21:40 EDT schtop
01:24 UTC21:24 EDT schtop
00:54 UTC20:54 EDT high_flag
00:38 UTC20:38 EDT high_flag
00:07 UTC20:07 EDT openfire_lowgrens

Saturday, 13th June 2020

4v4

23:51 UTC19:51 EDT openfire_lowgrens
23:29 UTC19:29 EDT mulch_trench_lg
23:13 UTC19:13 EDT mulch_trench_lg
22:55 UTC18:55 EDT mortality_l
22:38 UTC18:38 EDT mortality_l
22:14 UTC18:14 EDT stormz2
21:57 UTC17:57 EDT stormz2
21:39 UTC17:39 EDT phantom
21:23 UTC17:23 EDT phantom
21:05 UTC17:05 EDT stowaway2
20:49 UTC16:49 EDT stowaway2
20:26 UTC16:26 EDT openfire_lowgrens
20:10 UTC16:10 EDT openfire_lowgrens
18:08 UTC14:08 EDT alchimy_l2
17:52 UTC13:52 EDT alchimy_l2
02:53 UTC22:53 EDT high_flag
02:37 UTC22:37 EDT high_flag
02:18 UTC22:18 EDT schtop
02:02 UTC22:02 EDT schtop
01:40 UTC21:40 EDT phantom
01:24 UTC21:24 EDT phantom
00:43 UTC20:43 EDT monkey_l
00:27 UTC20:27 EDT monkey_l
00:08 UTC20:08 EDT schtop

Friday, 12th June 2020

4v4

23:52 UTC19:52 EDT schtop
23:32 UTC19:32 EDT phantom
23:16 UTC19:16 EDT phantom
22:53 UTC18:53 EDT raiden5
22:37 UTC18:37 EDT raiden5
22:14 UTC18:14 EDT shutdown2
21:58 UTC17:58 EDT shutdown2
21:39 UTC17:39 EDT openfire_lowgrens
21:23 UTC17:23 EDT openfire_lowgrens
21:05 UTC17:05 EDT blutopia
20:49 UTC16:49 EDT blutopia
20:30 UTC16:30 EDT siege
20:14 UTC16:14 EDT siege
18:05 UTC14:05 EDT phantom
18:03 UTC14:03 EDT phantom
17:47 UTC13:47 EDT phantom
03:07 UTC23:07 EDT hellion
02:51 UTC22:51 EDT hellion
02:32 UTC22:32 EDT schtop
02:16 UTC22:16 EDT schtop
01:58 UTC21:58 EDT phantom
01:41 UTC21:41 EDT phantom
00:44 UTC20:44 EDT siege
00:28 UTC20:28 EDT siege
00:09 UTC20:09 EDT stowaway2

Thursday, 11th June 2020

4v4

23:53 UTC19:53 EDT stowaway2
23:33 UTC19:33 EDT monkey_l
23:17 UTC19:17 EDT monkey_l
21:52 UTC17:52 EDT mortality_l
21:36 UTC17:36 EDT mortality_l
21:18 UTC17:18 EDT torch2
21:02 UTC17:02 EDT torch2
20:42 UTC16:42 EDT openfire_lowgrens
20:26 UTC16:26 EDT openfire_lowgrens
20:24 UTC16:24 EDT openfire_lowgrens
19:12 UTC15:12 EDT monkey_l
18:56 UTC14:56 EDT monkey_l
18:54 UTC14:54 EDT monkey_l
18:51 UTC14:51 EDT monkey_l
18:01 UTC14:01 EDT schtop
03:08 UTC23:08 EDT 2mesa3
02:52 UTC22:52 EDT 2mesa3
02:34 UTC22:34 EDT openfire_lowgrens
02:18 UTC22:18 EDT openfire_lowgrens
01:59 UTC21:59 EDT phantom
01:43 UTC21:43 EDT phantom
01:24 UTC21:24 EDT shutdown2
01:08 UTC21:08 EDT shutdown2
01:07 UTC21:07 EDT shutdown2

Wednesday, 10th June 2020

4v4

23:59 UTC19:59 EDT phantom
23:43 UTC19:43 EDT phantom
23:24 UTC19:24 EDT mortality_l
23:08 UTC19:08 EDT mortality_l
21:46 UTC17:46 EDT monkey_l
21:30 UTC17:30 EDT monkey_l
21:11 UTC17:11 EDT phantom
20:55 UTC16:55 EDT phantom
00:56 UTC20:56 EDT evenflow
00:40 UTC20:40 EDT evenflow
00:21 UTC20:21 EDT orbit_l3
00:05 UTC20:05 EDT orbit_l3

Tuesday, 9th June 2020

4v4

23:46 UTC19:46 EDT destroy_l
23:30 UTC19:30 EDT destroy_l
23:10 UTC19:10 EDT schtop
22:54 UTC18:54 EDT schtop
22:36 UTC18:36 EDT prolifique
22:20 UTC18:20 EDT prolifique
22:00 UTC18:00 EDT raiden5
21:44 UTC17:44 EDT raiden5
02:50 UTC22:50 EDT prolifique
02:34 UTC22:34 EDT prolifique
02:15 UTC22:15 EDT siege
01:59 UTC21:59 EDT siege
01:39 UTC21:39 EDT openfire_lowgrens
01:23 UTC21:23 EDT openfire_lowgrens
01:05 UTC21:05 EDT mortality_l
00:49 UTC20:49 EDT mortality_l
00:30 UTC20:30 EDT siege
00:14 UTC20:14 EDT siege

Monday, 8th June 2020

4v4

23:55 UTC19:55 EDT phantom
23:39 UTC19:39 EDT phantom
20:41 UTC16:41 EDT siden
20:25 UTC16:25 EDT siden
20:07 UTC16:07 EDT siege
19:51 UTC15:51 EDT siege
04:07 UTC00:07 EDT raiden5
03:51 UTC23:51 EDT raiden5
03:31 UTC23:31 EDT openfire_lowgrens
03:15 UTC23:15 EDT openfire_lowgrens
02:56 UTC22:56 EDT mortality_l
02:40 UTC22:40 EDT mortality_l
02:21 UTC22:21 EDT shutdown2
02:05 UTC22:05 EDT shutdown2
01:47 UTC21:47 EDT openfire_lowgrens
01:31 UTC21:31 EDT openfire_lowgrens
00:14 UTC20:14 EDT schtop

Sunday, 7th June 2020

4v4

23:58 UTC19:58 EDT schtop
23:40 UTC19:40 EDT openfire_lowgrens
23:24 UTC19:24 EDT openfire_lowgrens
23:04 UTC19:04 EDT siege
22:48 UTC18:48 EDT siege
22:46 UTC18:46 EDT siege
21:23 UTC17:23 EDT destroy_l
21:07 UTC17:07 EDT destroy_l
20:47 UTC16:47 EDT phantom
20:31 UTC16:31 EDT phantom
20:11 UTC16:11 EDT fry_baked_lg
19:55 UTC15:55 EDT fry_baked_lg
19:35 UTC15:35 EDT siege
19:19 UTC15:19 EDT siege
19:01 UTC15:01 EDT schtop
18:45 UTC14:45 EDT schtop
18:27 UTC14:27 EDT blutopia
18:11 UTC14:11 EDT blutopia
17:51 UTC13:51 EDT openfire_lowgrens
17:35 UTC13:35 EDT openfire_lowgrens
16:09 UTC12:09 EDT openfire_lowgrens
15:53 UTC11:53 EDT openfire_lowgrens
15:20 UTC11:20 EDT schtop
15:04 UTC11:04 EDT schtop
01:08 UTC21:08 EDT raiden5
00:52 UTC20:52 EDT raiden5
00:33 UTC20:33 EDT phantom
00:17 UTC20:17 EDT phantom
00:16 UTC20:16 EDT phantom

Saturday, 6th June 2020

4v4

23:58 UTC19:58 EDT siege
23:42 UTC19:42 EDT siege
23:23 UTC19:23 EDT monkey_l
23:07 UTC19:07 EDT monkey_l
23:03 UTC19:03 EDT casbah
22:44 UTC18:44 EDT high_flag
22:28 UTC18:28 EDT high_flag
22:10 UTC18:10 EDT alchimy_l2
21:54 UTC17:54 EDT alchimy_l2
21:34 UTC17:34 EDT schtop
21:18 UTC17:18 EDT schtop
20:59 UTC16:59 EDT chimkey_l
20:43 UTC16:43 EDT chimkey_l
20:24 UTC16:24 EDT well
20:08 UTC16:08 EDT well
18:36 UTC14:36 EDT mortality_l
18:20 UTC14:20 EDT mortality_l
18:01 UTC14:01 EDT alchimy_l2
17:45 UTC13:45 EDT alchimy_l2
17:27 UTC13:27 EDT shutdown2
17:11 UTC13:11 EDT shutdown2
15:42 UTC11:42 EDT phantom
15:26 UTC11:26 EDT phantom
15:24 UTC11:24 EDT phantom
05:20 UTC01:20 EDT raiden5
05:04 UTC01:04 EDT raiden5
05:03 UTC01:03 EDT raiden5
04:19 UTC00:19 EDT fry_baked_lg
04:02 UTC00:02 EDT fry_baked_lg
04:01 UTC00:01 EDT fry_baked_lg
01:10 UTC21:10 EDT alchimy_l2
00:54 UTC20:54 EDT alchimy_l2
00:29 UTC20:29 EDT openfire_lowgrens
00:13 UTC20:13 EDT openfire_lowgrens

Friday, 5th June 2020

4v4

23:52 UTC19:52 EDT schtop
23:36 UTC19:36 EDT schtop
23:18 UTC19:18 EDT shutdown2
23:05 UTC19:05 EDT shutdown2
22:42 UTC18:42 EDT monkey_l
22:26 UTC18:26 EDT monkey_l
22:04 UTC18:04 EDT phantom
21:48 UTC17:48 EDT phantom
21:29 UTC17:29 EDT openfire_lowgrens
21:13 UTC17:13 EDT openfire_lowgrens
20:54 UTC16:54 EDT schtop
20:38 UTC16:38 EDT schtop
20:18 UTC16:18 EDT serenity_r
20:02 UTC16:02 EDT serenity_r
19:43 UTC15:43 EDT 2fort
19:26 UTC15:26 EDT 2fort
19:08 UTC15:08 EDT siege
18:51 UTC14:51 EDT siege
18:33 UTC14:33 EDT phantom
18:17 UTC14:17 EDT phantom
18:15 UTC14:15 EDT phantom
02:30 UTC22:30 EDT mortality_l
02:14 UTC22:14 EDT mortality_l
02:13 UTC22:13 EDT mortality_l
01:54 UTC21:54 EDT openfire_lowgrens
01:38 UTC21:38 EDT openfire_lowgrens
01:19 UTC21:19 EDT siege
01:03 UTC21:03 EDT siege
00:44 UTC20:44 EDT phantom
00:28 UTC20:28 EDT phantom
00:08 UTC20:08 EDT openfire_lowgrens

Thursday, 4th June 2020

4v4

23:52 UTC19:52 EDT openfire_lowgrens
23:29 UTC19:29 EDT monkey_l
23:13 UTC19:13 EDT monkey_l
20:30 UTC16:30 EDT schtop
20:14 UTC16:14 EDT schtop
19:56 UTC15:56 EDT alchimy_l2
19:40 UTC15:40 EDT alchimy_l2
19:38 UTC15:38 EDT alchimy_l2
19:20 UTC15:20 EDT openfire_lowgrens
19:04 UTC15:04 EDT openfire_lowgrens
18:33 UTC14:33 EDT mortality_l
18:17 UTC14:17 EDT mortality_l
17:58 UTC13:58 EDT roasted_l
17:42 UTC13:42 EDT roasted_l
17:19 UTC13:19 EDT phantom
02:42 UTC22:42 EDT blutopia
02:26 UTC22:26 EDT blutopia
02:01 UTC22:01 EDT schtop
01:44 UTC21:44 EDT schtop
01:25 UTC21:25 EDT high_flag
01:09 UTC21:09 EDT high_flag
00:51 UTC20:51 EDT fry_baked_lg
00:34 UTC20:34 EDT fry_baked_lg
00:16 UTC20:16 EDT raiden5
00:00 UTC20:00 EDT raiden5

Wednesday, 3rd June 2020

4v4

23:42 UTC19:42 EDT phantom
23:26 UTC19:26 EDT phantom
22:34 UTC18:34 EDT monkey_l
22:18 UTC18:18 EDT monkey_l
21:59 UTC17:59 EDT openfire_lowgrens
21:43 UTC17:43 EDT openfire_lowgrens
21:25 UTC17:25 EDT shutdown2
21:09 UTC17:09 EDT shutdown2
20:48 UTC16:48 EDT raiden5
20:32 UTC16:32 EDT raiden5
20:31 UTC16:31 EDT raiden5
20:09 UTC16:09 EDT phantom
19:53 UTC15:53 EDT phantom
19:35 UTC15:35 EDT monkey_l
19:19 UTC15:19 EDT monkey_l
04:28 UTC00:28 EDT phantom
04:12 UTC00:12 EDT phantom
03:50 UTC23:50 EDT mortality_l
03:34 UTC23:34 EDT mortality_l
03:16 UTC23:16 EDT schtop
03:00 UTC23:00 EDT schtop
02:04 UTC22:04 EDT shutdown2
01:48 UTC21:48 EDT shutdown2
00:23 UTC20:23 EDT openfire_lowgrens
00:07 UTC20:07 EDT openfire_lowgrens

Tuesday, 2nd June 2020

4v4

23:10 UTC19:10 EDT monkey_l
22:54 UTC18:54 EDT monkey_l
22:35 UTC18:35 EDT phantom
22:19 UTC18:19 EDT phantom
22:00 UTC18:00 EDT siege
21:44 UTC17:44 EDT siege
21:41 UTC17:41 EDT siege
19:58 UTC15:58 EDT phantom
19:42 UTC15:42 EDT phantom
19:18 UTC15:18 EDT schtop
19:01 UTC15:01 EDT schtop
16:44 UTC12:44 EDT schtop
16:27 UTC12:27 EDT schtop
16:09 UTC12:09 EDT phantom
15:53 UTC11:53 EDT phantom
15:34 UTC11:34 EDT monkey_l
15:18 UTC11:18 EDT monkey_l
03:51 UTC23:51 EDT phantom
03:35 UTC23:35 EDT phantom
03:11 UTC23:11 EDT 2mesa3
02:55 UTC22:55 EDT 2mesa3
02:01 UTC22:01 EDT alchimy_l2
01:45 UTC21:45 EDT alchimy_l2
01:25 UTC21:25 EDT 2fort
01:09 UTC21:09 EDT 2fort
00:50 UTC20:50 EDT fry_baked_lg
00:34 UTC20:34 EDT fry_baked_lg
00:15 UTC20:15 EDT mortality_l

Monday, 1st June 2020

4v4

23:59 UTC19:59 EDT mortality_l
23:41 UTC19:41 EDT shutdown2
23:25 UTC19:25 EDT shutdown2
23:07 UTC19:07 EDT monkey_l
22:51 UTC18:51 EDT monkey_l
22:50 UTC18:50 EDT monkey_l
22:29 UTC18:29 EDT mortality_l
22:13 UTC18:13 EDT mortality_l
21:54 UTC17:54 EDT alchimy_l2
21:38 UTC17:38 EDT alchimy_l2
21:20 UTC17:20 EDT phantom
21:03 UTC17:03 EDT phantom
20:43 UTC16:43 EDT schtop
20:27 UTC16:27 EDT schtop
20:09 UTC16:09 EDT chimkey_l
19:53 UTC15:53 EDT chimkey_l
19:35 UTC15:35 EDT prolifique
19:19 UTC15:19 EDT prolifique
16:38 UTC12:38 EDT monkey_l
16:22 UTC12:22 EDT monkey_l
03:03 UTC23:03 EDT phantom
02:47 UTC22:47 EDT phantom
02:29 UTC22:29 EDT monkey_l
02:12 UTC22:12 EDT monkey_l
02:10 UTC22:10 EDT monkey_l
01:51 UTC21:51 EDT siege
01:35 UTC21:35 EDT siege
01:17 UTC21:17 EDT shutdown2
01:01 UTC21:01 EDT shutdown2
00:40 UTC20:40 EDT oppose2k1_lowgrens
00:24 UTC20:24 EDT oppose2k1_lowgrens
00:06 UTC20:06 EDT mortality_l

Sunday, 31st May 2020

4v4

23:50 UTC19:50 EDT mortality_l
23:32 UTC19:32 EDT alchimy_l2
23:16 UTC19:16 EDT alchimy_l2
22:58 UTC18:58 EDT 2fort

Sunday, 12th April 2020

4v4

21:32 UTC17:32 EDT siege
20:19 UTC16:19 EDT openfire_lowgrens
20:03 UTC16:03 EDT openfire_lowgrens
20:02 UTC16:02 EDT openfire_lowgrens
19:41 UTC15:41 EDT alchimy_l2
19:25 UTC15:25 EDT alchimy_l2
19:04 UTC15:04 EDT schtop
18:48 UTC14:48 EDT schtop
18:26 UTC14:26 EDT monkey_l
18:24 UTC14:24 EDT monkey_l
18:08 UTC14:08 EDT monkey_l
03:37 UTC23:37 EDT phantom
03:21 UTC23:21 EDT phantom
01:46 UTC21:46 EDT openfire_lowgrens
01:30 UTC21:30 EDT openfire_lowgrens
01:09 UTC21:09 EDT shutdown2
00:53 UTC20:53 EDT shutdown2

Saturday, 11th April 2020

4v4

23:01 UTC19:01 EDT alchimy_l2
22:45 UTC18:45 EDT alchimy_l2
22:23 UTC18:23 EDT phantom
22:07 UTC18:07 EDT phantom
22:06 UTC18:06 EDT phantom
22:02 UTC18:02 EDT phantom
21:35 UTC17:35 EDT monkey_l
21:19 UTC17:19 EDT monkey_l
20:55 UTC16:55 EDT alchimy_l2
20:53 UTC16:53 EDT alchimy_l2
20:37 UTC16:37 EDT alchimy_l2
20:18 UTC16:18 EDT phantom
20:02 UTC16:02 EDT phantom
19:36 UTC15:36 EDT chimkey_l
19:20 UTC15:20 EDT chimkey_l
18:41 UTC14:41 EDT openfire_lowgrens
04:06 UTC00:06 EDT phantom
03:50 UTC23:50 EDT phantom
03:23 UTC23:23 EDT openfire_lowgrens
03:07 UTC23:07 EDT openfire_lowgrens
02:25 UTC22:25 EDT fry_baked_lg
02:09 UTC22:09 EDT fry_baked_lg
01:34 UTC21:34 EDT torch2
01:18 UTC21:18 EDT torch2
00:23 UTC20:23 EDT siege
00:07 UTC20:07 EDT siege

Friday, 10th April 2020

4v4

23:36 UTC19:36 EDT bases8v8
23:19 UTC19:19 EDT bases8v8
21:47 UTC17:47 EDT shutdown2
21:31 UTC17:31 EDT shutdown2
21:11 UTC17:11 EDT monkey_l
20:55 UTC16:55 EDT monkey_l
20:31 UTC16:31 EDT 2mesa3
20:15 UTC16:15 EDT 2mesa3
01:52 UTC21:52 EDT siege
01:36 UTC21:36 EDT siege
01:05 UTC21:05 EDT chemfort_l
00:49 UTC20:49 EDT chemfort_l
00:28 UTC20:28 EDT siden
00:12 UTC20:12 EDT siden

Thursday, 9th April 2020

4v4

23:54 UTC19:54 EDT phantom
23:38 UTC19:38 EDT phantom
22:31 UTC18:31 EDT phantom
22:15 UTC18:15 EDT phantom
21:55 UTC17:55 EDT monkey_l
21:39 UTC17:39 EDT monkey_l
01:16 UTC21:16 EDT schtop
01:14 UTC21:14 EDT schtop
01:13 UTC21:13 EDT schtop
00:57 UTC20:57 EDT schtop
00:37 UTC20:37 EDT openfire_lowgrens
00:21 UTC20:21 EDT openfire_lowgrens

Wednesday, 8th April 2020

4v4

23:30 UTC19:30 EDT mortality_l
23:29 UTC19:29 EDT xpress2k4
22:05 UTC18:05 EDT monkey_l
21:49 UTC17:49 EDT monkey_l
21:30 UTC17:30 EDT phantom
21:14 UTC17:14 EDT phantom
20:01 UTC16:01 EDT shutdown2
19:15 UTC15:15 EDT haste_r
18:59 UTC14:59 EDT haste_r
01:50 UTC21:50 EDT voltage_l
01:34 UTC21:34 EDT voltage_l
01:15 UTC21:15 EDT alchimy_l2
00:59 UTC20:59 EDT alchimy_l2
00:39 UTC20:39 EDT fry_baked_lg
00:23 UTC20:23 EDT fry_baked_lg
00:05 UTC20:05 EDT phantom

Tuesday, 7th April 2020

4v4

23:49 UTC19:49 EDT phantom
23:29 UTC19:29 EDT siege
23:13 UTC19:13 EDT siege
22:11 UTC18:11 EDT schtop
21:55 UTC17:55 EDT schtop
21:36 UTC17:36 EDT monkey_l
21:20 UTC17:20 EDT monkey_l
20:56 UTC16:56 EDT voltage_l
20:40 UTC16:40 EDT voltage_l
19:26 UTC15:26 EDT 2mesa3
19:10 UTC15:10 EDT 2mesa3
01:55 UTC21:55 EDT high_flag
01:39 UTC21:39 EDT high_flag
01:16 UTC21:16 EDT monkey_l
01:00 UTC21:00 EDT monkey_l
00:39 UTC20:39 EDT shutdown2
00:23 UTC20:23 EDT shutdown2
00:04 UTC20:04 EDT 2mesa3

Monday, 6th April 2020

4v4

23:48 UTC19:48 EDT 2mesa3
23:20 UTC19:20 EDT siege
22:26 UTC18:26 EDT openfire_lowgrens
22:10 UTC18:10 EDT openfire_lowgrens
21:45 UTC17:45 EDT schtop
21:40 UTC17:40 EDT schtop
21:24 UTC17:24 EDT schtop
21:01 UTC17:01 EDT phantom
20:45 UTC16:45 EDT phantom
03:40 UTC23:40 EDT congestus_lg
03:24 UTC23:24 EDT congestus_lg
03:04 UTC23:04 EDT stormz2
02:48 UTC22:48 EDT stormz2
02:26 UTC22:26 EDT phantom
02:10 UTC22:10 EDT phantom
01:51 UTC21:51 EDT fry_baked_lg
01:35 UTC21:35 EDT fry_baked_lg
01:10 UTC21:10 EDT siege
00:53 UTC20:53 EDT siege
00:26 UTC20:26 EDT mortality_l
00:09 UTC20:09 EDT mortality_l

Sunday, 5th April 2020

4v4

23:48 UTC19:48 EDT phantom
23:32 UTC19:32 EDT phantom
23:14 UTC19:14 EDT openfire_lowgrens
22:58 UTC18:58 EDT openfire_lowgrens
22:38 UTC18:38 EDT alchimy_l2
22:22 UTC18:22 EDT alchimy_l2
22:04 UTC18:04 EDT phantom
21:48 UTC17:48 EDT phantom
21:30 UTC17:30 EDT schtop
21:14 UTC17:14 EDT schtop
20:50 UTC16:50 EDT shutdown2
20:34 UTC16:34 EDT shutdown2
18:01 UTC14:01 EDT openfire_lowgrens
17:44 UTC13:44 EDT openfire_lowgrens
17:43 UTC13:43 EDT openfire_lowgrens
17:22 UTC13:22 EDT schtop
17:06 UTC13:06 EDT schtop
17:03 UTC13:03 EDT schtop
16:45 UTC12:45 EDT 2fort
16:29 UTC12:29 EDT 2fort
02:18 UTC22:18 EDT fry_baked_lg
02:02 UTC22:02 EDT fry_baked_lg
01:41 UTC21:41 EDT raiden5
01:25 UTC21:25 EDT raiden5
01:06 UTC21:06 EDT mortality_l
00:50 UTC20:50 EDT mortality_l
00:32 UTC20:32 EDT chemswamp
00:16 UTC20:16 EDT chemswamp

Saturday, 4th April 2020

4v4

23:57 UTC19:57 EDT openfire_lowgrens
23:41 UTC19:41 EDT openfire_lowgrens
23:16 UTC19:16 EDT shutdown2
23:00 UTC19:00 EDT shutdown2
22:57 UTC18:57 EDT shutdown2
22:02 UTC18:02 EDT monkey_l
21:46 UTC17:46 EDT monkey_l
21:20 UTC17:20 EDT phantom
21:04 UTC17:04 EDT phantom
20:41 UTC16:41 EDT mortality_l
20:24 UTC16:24 EDT mortality_l
01:30 UTC21:30 EDT 2mesa3
01:14 UTC21:14 EDT 2mesa3
00:54 UTC20:54 EDT siege
00:38 UTC20:38 EDT siege
00:36 UTC20:36 EDT siege

Friday, 3rd April 2020

4v4

20:21 UTC16:21 EDT schtop
20:05 UTC16:05 EDT schtop
01:46 UTC21:46 EDT phantom
01:30 UTC21:30 EDT phantom
01:27 UTC21:27 EDT conc_speed2
00:24 UTC20:24 EDT conc_speed2

Thursday, 2nd April 2020

4v4

23:23 UTC19:23 EDT xpress2k4
23:16 UTC19:16 EDT openfire_lowgrens
23:00 UTC19:00 EDT openfire_lowgrens
22:39 UTC18:39 EDT schtop
22:23 UTC18:23 EDT schtop
22:21 UTC18:21 EDT schtop
20:55 UTC16:55 EDT xpress2k4
02:27 UTC22:27 EDT asti_r
01:56 UTC21:56 EDT alchimy_l2
01:40 UTC21:40 EDT alchimy_l2

Wednesday, 1st April 2020

4v4

22:24 UTC18:24 EDT schtop
22:07 UTC18:07 EDT schtop
21:32 UTC17:32 EDT monkey_l
21:16 UTC17:16 EDT monkey_l
20:56 UTC16:56 EDT phantom
20:40 UTC16:40 EDT phantom
20:22 UTC16:22 EDT shutdown2
20:06 UTC16:06 EDT shutdown2
02:02 UTC22:02 EDT 2fort
01:46 UTC21:46 EDT 2fort
01:25 UTC21:25 EDT voltage_l
01:09 UTC21:09 EDT voltage_l
00:50 UTC20:50 EDT shutdown2
00:34 UTC20:34 EDT shutdown2

Tuesday, 31st March 2020

4v4

02:55 UTC22:55 EDT siege
02:39 UTC22:39 EDT siege
02:20 UTC22:20 EDT raiden5
02:04 UTC22:04 EDT raiden5
01:44 UTC21:44 EDT openfire_lowgrens
01:28 UTC21:28 EDT openfire_lowgrens
01:22 UTC21:22 EDT xpress2k4
01:10 UTC21:10 EDT mortality_l
00:54 UTC20:54 EDT mortality_l

Monday, 30th March 2020

4v4

23:21 UTC19:21 EDT monkey_l
23:05 UTC19:05 EDT monkey_l
22:46 UTC18:46 EDT siege
22:30 UTC18:30 EDT siege
22:02 UTC18:02 EDT phantom
21:46 UTC17:46 EDT phantom
01:56 UTC21:56 EDT siege
01:40 UTC21:40 EDT siege

Sunday, 29th March 2020

4v4

22:43 UTC18:43 EDT hellion
22:26 UTC18:26 EDT hellion
22:25 UTC18:25 EDT hellion
22:05 UTC18:05 EDT schtop
21:49 UTC17:49 EDT schtop
18:59 UTC14:59 EDT openfire_lowgrens
18:43 UTC14:43 EDT openfire_lowgrens
18:38 UTC14:38 EDT destroy_l
18:36 UTC14:36 EDT destroy_l
18:28 UTC14:28 EDT prolifique
15:11 UTC11:11 EDT evenflow
14:55 UTC10:55 EDT evenflow
02:57 UTC22:57 EDT orbit_l3
02:41 UTC22:41 EDT orbit_l3
01:48 UTC21:48 EDT 2mesa3
01:32 UTC21:32 EDT 2mesa3
01:13 UTC21:13 EDT sanctic_r
00:57 UTC20:57 EDT sanctic_r
00:49 UTC20:49 EDT sanctic_r
00:31 UTC20:31 EDT openfire_lowgrens
00:15 UTC20:15 EDT openfire_lowgrens

Saturday, 28th March 2020

4v4

23:56 UTC19:56 EDT alchimy_l2
23:40 UTC19:40 EDT alchimy_l2
23:21 UTC19:21 EDT crossover2
23:05 UTC19:05 EDT crossover2
22:42 UTC18:42 EDT schtop
22:26 UTC18:26 EDT schtop
22:02 UTC18:02 EDT phantom
21:46 UTC17:46 EDT phantom
20:33 UTC16:33 EDT monkey_l
20:17 UTC16:17 EDT monkey_l
19:57 UTC15:57 EDT fry_baked_lg
19:41 UTC15:41 EDT fry_baked_lg
19:22 UTC15:22 EDT alchimy_l2
19:06 UTC15:06 EDT alchimy_l2
18:48 UTC14:48 EDT siege
18:32 UTC14:32 EDT siege
16:29 UTC12:29 EDT congestus_lg
16:13 UTC12:13 EDT congestus_lg
02:47 UTC22:47 EDT phantom
02:31 UTC22:31 EDT phantom
02:01 UTC22:01 EDT alchimy_l2
01:56 UTC21:56 EDT alchimy_l2
01:40 UTC21:40 EDT openfire_lowgrens
01:24 UTC21:24 EDT openfire_lowgrens
01:05 UTC21:05 EDT fry_baked_lg
00:49 UTC20:49 EDT fry_baked_lg
00:29 UTC20:29 EDT congestus_lg
00:13 UTC20:13 EDT congestus_lg

Friday, 27th March 2020

4v4

23:45 UTC19:45 EDT siege
23:29 UTC19:29 EDT siege
23:09 UTC19:09 EDT mortality_l
22:53 UTC18:53 EDT mortality_l
22:28 UTC18:28 EDT phantom
22:12 UTC18:12 EDT phantom
21:54 UTC17:54 EDT raiden5
21:38 UTC17:38 EDT raiden5
21:17 UTC17:17 EDT siege
21:10 UTC17:10 EDT siege
20:54 UTC16:54 EDT siege
20:36 UTC16:36 EDT monkey_l
20:20 UTC16:20 EDT monkey_l
02:57 UTC22:57 EDT openfire_lowgrens
02:41 UTC22:41 EDT openfire_lowgrens
02:22 UTC22:22 EDT high_flag
02:06 UTC22:06 EDT high_flag
01:47 UTC21:47 EDT mortality_l
01:31 UTC21:31 EDT mortality_l
01:11 UTC21:11 EDT fry_baked_lg
01:09 UTC21:09 EDT fry_baked_lg
00:53 UTC20:53 EDT fry_baked_lg
00:34 UTC20:34 EDT shutdown2
00:18 UTC20:18 EDT shutdown2

Thursday, 26th March 2020

4v4

23:59 UTC19:59 EDT siden
23:43 UTC19:43 EDT siden
23:24 UTC19:24 EDT monkey_l
23:08 UTC19:08 EDT monkey_l
22:49 UTC18:49 EDT torch2
22:33 UTC18:33 EDT torch2
20:41 UTC16:41 EDT openfire_lowgrens
20:25 UTC16:25 EDT openfire_lowgrens
02:40 UTC22:40 EDT raiden5
02:24 UTC22:24 EDT raiden5
02:05 UTC22:05 EDT siege
01:49 UTC21:49 EDT siege
00:43 UTC20:43 EDT siden
00:27 UTC20:27 EDT siden
00:08 UTC20:08 EDT phantom

Wednesday, 25th March 2020

4v4

23:52 UTC19:52 EDT phantom
23:29 UTC19:29 EDT stowaway2
23:13 UTC19:13 EDT stowaway2
23:02 UTC19:02 EDT stormz2
22:46 UTC18:46 EDT stormz2
01:01 UTC21:01 EDT openfire_lowgrens
00:45 UTC20:45 EDT openfire_lowgrens

Tuesday, 24th March 2020

4v4

23:41 UTC19:41 EDT mulch_trench_lg
23:25 UTC19:25 EDT mulch_trench_lg
23:21 UTC19:21 EDT blu_pureb3
22:51 UTC18:51 EDT destroy_l
22:35 UTC18:35 EDT destroy_l
22:31 UTC18:31 EDT destroy_l
22:10 UTC18:10 EDT 2fort
21:54 UTC17:54 EDT 2fort
21:35 UTC17:35 EDT openfire_lowgrens
21:19 UTC17:19 EDT openfire_lowgrens
02:25 UTC22:25 EDT monkey_l
02:09 UTC22:09 EDT monkey_l
01:50 UTC21:50 EDT phantom
01:34 UTC21:34 EDT phantom
01:15 UTC21:15 EDT openfire_lowgrens
00:59 UTC20:59 EDT openfire_lowgrens
00:41 UTC20:41 EDT fry_baked
00:25 UTC20:25 EDT fry_baked
00:23 UTC20:23 EDT fry_baked

Monday, 23rd March 2020

4v4

23:52 UTC19:52 EDT 2mesa3
23:35 UTC19:35 EDT 2mesa3
23:15 UTC19:15 EDT phantom
22:59 UTC18:59 EDT phantom
02:21 UTC22:21 EDT phantom
02:05 UTC22:05 EDT phantom
01:40 UTC21:40 EDT openfire_lowgrens
01:24 UTC21:24 EDT openfire_lowgrens
01:03 UTC21:03 EDT schtop
00:47 UTC20:47 EDT schtop
00:24 UTC20:24 EDT mortality_l
00:08 UTC20:08 EDT mortality_l

Sunday, 22nd March 2020

4v4

23:49 UTC19:49 EDT monkey_l
23:47 UTC19:47 EDT monkey_l
23:31 UTC19:31 EDT monkey_l
23:12 UTC19:12 EDT destroy_l
22:56 UTC18:56 EDT destroy_l
22:31 UTC18:31 EDT siege
22:15 UTC18:15 EDT siege
22:13 UTC18:13 EDT siege
21:54 UTC17:54 EDT shutdown2
21:38 UTC17:38 EDT shutdown2
21:16 UTC17:16 EDT phantom
21:00 UTC17:00 EDT phantom
03:31 UTC23:31 EDT schtop
03:15 UTC23:15 EDT schtop
00:41 UTC20:41 EDT fry_baked_lg
00:25 UTC20:25 EDT fry_baked_lg

Saturday, 21st March 2020

4v4

23:32 UTC19:32 EDT orbit_l3
23:16 UTC19:16 EDT orbit_l3
22:57 UTC18:57 EDT high_flag
22:41 UTC18:41 EDT high_flag
22:21 UTC18:21 EDT prolifique
22:05 UTC18:05 EDT prolifique
21:46 UTC17:46 EDT phantom
21:30 UTC17:30 EDT phantom
21:29 UTC17:29 EDT phantom
21:25 UTC17:25 EDT phantom
20:23 UTC16:23 EDT siege
20:07 UTC16:07 EDT siege
19:47 UTC15:47 EDT monkey_l
19:31 UTC15:31 EDT monkey_l
19:12 UTC15:12 EDT blutopia
18:56 UTC14:56 EDT blutopia
18:30 UTC14:30 EDT phantom
18:13 UTC14:13 EDT phantom
18:09 UTC14:09 EDT phantom
03:55 UTC23:55 EDT siden
03:39 UTC23:39 EDT siden
03:20 UTC23:20 EDT monkey_l
03:04 UTC23:04 EDT monkey_l
03:03 UTC23:03 EDT monkey_l
02:12 UTC22:12 EDT phantom
01:56 UTC21:56 EDT phantom
01:37 UTC21:37 EDT prolifique
01:21 UTC21:21 EDT prolifique
01:02 UTC21:02 EDT alchimy_l2
00:46 UTC20:46 EDT alchimy_l2
00:00 UTC20:00 EDT shutdown2

Friday, 20th March 2020

4v4

23:44 UTC19:44 EDT shutdown2
23:25 UTC19:25 EDT phantom
23:09 UTC19:09 EDT phantom
22:50 UTC18:50 EDT monkey_l
22:34 UTC18:34 EDT monkey_l
22:14 UTC18:14 EDT openfire_lowgrens
21:57 UTC17:57 EDT openfire_lowgrens
21:55 UTC17:55 EDT openfire_lowgrens
21:36 UTC17:36 EDT phantom
21:19 UTC17:19 EDT phantom
03:21 UTC23:21 EDT openfire_lowgrens
03:05 UTC23:05 EDT openfire_lowgrens
02:37 UTC22:37 EDT phantom
02:21 UTC22:21 EDT phantom
01:42 UTC21:42 EDT siege
01:26 UTC21:26 EDT siege
01:04 UTC21:04 EDT schtop
00:48 UTC20:48 EDT schtop
00:29 UTC20:29 EDT openfire_lowgrens
00:13 UTC20:13 EDT openfire_lowgrens
00:11 UTC20:11 EDT openfire_lowgrens

Thursday, 19th March 2020

4v4

23:48 UTC19:48 EDT shutdown2
23:32 UTC19:32 EDT shutdown2
23:29 UTC19:29 EDT shutdown2
23:06 UTC19:06 EDT monkey_l
22:49 UTC18:49 EDT monkey_l
22:31 UTC18:31 EDT phantom
22:15 UTC18:15 EDT phantom
03:09 UTC23:09 EDT openfire_lowgrens
02:53 UTC22:53 EDT openfire_lowgrens
02:50 UTC22:50 EDT openfire_lowgrens
02:27 UTC22:27 EDT phantom
02:11 UTC22:11 EDT phantom
01:52 UTC21:52 EDT stormz2
01:36 UTC21:36 EDT stormz2
01:11 UTC21:11 EDT siege
00:55 UTC20:55 EDT siege
00:07 UTC20:07 EDT raiden5

Wednesday, 18th March 2020

4v4

23:51 UTC19:51 EDT raiden5
23:05 UTC19:05 EDT schtop
22:49 UTC18:49 EDT schtop
22:31 UTC18:31 EDT voltage_l
22:15 UTC18:15 EDT voltage_l

Tuesday, 17th March 2020

4v4

22:48 UTC18:48 EDT raiden5
22:32 UTC18:32 EDT raiden5
22:11 UTC18:11 EDT schtop
21:54 UTC17:54 EDT schtop
21:52 UTC17:52 EDT schtop
02:41 UTC22:41 EDT jenny_b3
02:25 UTC22:25 EDT jenny_b3
02:07 UTC22:07 EDT phantom
01:51 UTC21:51 EDT phantom
01:32 UTC21:32 EDT openfire_lowgrens
01:16 UTC21:16 EDT openfire_lowgrens
00:56 UTC20:56 EDT fry_baked_lg
00:38 UTC20:38 EDT fry_baked_lg
00:20 UTC20:20 EDT monkey_l
00:04 UTC20:04 EDT monkey_l

Monday, 16th March 2020

4v4

23:37 UTC19:37 EDT phantom
23:20 UTC19:20 EDT phantom
23:18 UTC19:18 EDT phantom
22:59 UTC18:59 EDT schtop
22:43 UTC18:43 EDT schtop
02:53 UTC22:53 EDT fry_baked_lg
02:37 UTC22:37 EDT fry_baked_lg
02:18 UTC22:18 EDT schtop
02:00 UTC22:00 EDT schtop
01:41 UTC21:41 EDT oppose2k1_lowgrens
01:25 UTC21:25 EDT oppose2k1_lowgrens
01:06 UTC21:06 EDT siege
00:50 UTC20:50 EDT siege
00:32 UTC20:32 EDT phantom
00:16 UTC20:16 EDT phantom

Sunday, 15th March 2020

4v4

23:09 UTC19:09 EDT shutdown2
22:53 UTC18:53 EDT shutdown2
22:21 UTC18:21 EDT openfire_lowgrens
22:05 UTC18:05 EDT openfire_lowgrens
21:44 UTC17:44 EDT phantom
21:28 UTC17:28 EDT phantom
21:09 UTC17:09 EDT schtop
20:53 UTC16:53 EDT schtop
20:35 UTC16:35 EDT fry_baked_lg
20:19 UTC16:19 EDT fry_baked_lg
19:59 UTC15:59 EDT monkey_l
19:57 UTC15:57 EDT monkey_l
19:41 UTC15:41 EDT monkey_l
03:11 UTC23:11 EDT mulch_dm
02:55 UTC22:55 EDT mulch_dm
00:47 UTC20:47 EDT fry_baked_lg
00:31 UTC20:31 EDT fry_baked_lg
00:11 UTC20:11 EDT phantom

Saturday, 14th March 2020

4v4

23:55 UTC19:55 EDT phantom
23:53 UTC19:53 EDT phantom
19:37 UTC15:37 EDT siege
19:18 UTC15:18 EDT siege
18:52 UTC14:52 EDT openfire_lowgrens
18:36 UTC14:36 EDT openfire_lowgrens
18:31 UTC14:31 EDT xpress2k4
18:15 UTC14:15 EDT phantom
17:59 UTC13:59 EDT phantom
03:34 UTC23:34 EDT ass_dm
03:07 UTC23:07 EDT alchimy_l2
02:51 UTC22:51 EDT alchimy_l2
01:51 UTC21:51 EDT phantom
01:35 UTC21:35 EDT phantom
01:10 UTC21:10 EDT 2mesa3
00:53 UTC20:53 EDT 2mesa3
00:35 UTC20:35 EDT siege
00:19 UTC20:19 EDT siege
00:00 UTC20:00 EDT openfire_lowgrens

Friday, 13th March 2020

4v4

23:44 UTC19:44 EDT openfire_lowgrens
23:23 UTC19:23 EDT mortality_l
23:07 UTC19:07 EDT mortality_l
22:43 UTC18:43 EDT schtop
22:27 UTC18:27 EDT schtop
22:06 UTC18:06 EDT monkey_l
21:50 UTC17:50 EDT monkey_l
03:16 UTC23:16 EDT shutdown2
03:00 UTC23:00 EDT shutdown2
02:41 UTC22:41 EDT stormz2
02:24 UTC22:24 EDT stormz2
02:19 UTC22:19 EDT xpress2k4
02:14 UTC22:14 EDT openfire_lowgrens
01:54 UTC21:54 EDT high_flag
01:38 UTC21:38 EDT high_flag
01:19 UTC21:19 EDT phantom
01:03 UTC21:03 EDT phantom
00:45 UTC20:45 EDT monkey_l
00:28 UTC20:28 EDT monkey_l
00:10 UTC20:10 EDT roasted_l

Thursday, 12th March 2020

4v4

23:54 UTC19:54 EDT roasted_l
23:49 UTC19:49 EDT roasted_l
23:34 UTC19:34 EDT raiden_l2
23:18 UTC19:18 EDT raiden_l2
22:43 UTC18:43 EDT schtop
02:25 UTC22:25 EDT fry_baked_lg
02:09 UTC22:09 EDT fry_baked_lg
01:47 UTC21:47 EDT openfire_lowgrens
01:45 UTC21:45 EDT openfire_lowgrens
01:29 UTC21:29 EDT openfire_lowgrens
01:07 UTC21:07 EDT monkey_l
00:51 UTC20:51 EDT monkey_l
00:30 UTC20:30 EDT phantom
00:14 UTC20:14 EDT phantom

Wednesday, 11th March 2020

4v4

23:00 UTC19:00 EDT schtop
00:48 UTC20:48 EDT exchange_l
00:32 UTC20:32 EDT exchange_l
00:27 UTC20:27 EDT exchange_l
00:06 UTC20:06 EDT phantom

Tuesday, 10th March 2020

4v4

23:50 UTC19:50 EDT phantom
23:31 UTC19:31 EDT openfire_lowgrens
23:15 UTC19:15 EDT openfire_lowgrens
23:13 UTC19:13 EDT openfire_lowgrens
04:49 UTC00:49 EDT ass_dm
04:33 UTC00:33 EDT ass_dm
04:19 UTC00:19 EDT destroy_l
04:07 UTC00:07 EDT destroy_l
03:42 UTC23:42 EDT schtop
03:26 UTC23:26 EDT schtop
03:08 UTC23:08 EDT prolifique
02:52 UTC22:52 EDT prolifique
02:32 UTC22:32 EDT siege
02:15 UTC22:15 EDT siege
02:14 UTC22:14 EDT siege
01:50 UTC21:50 EDT openfire_lowgrens
01:34 UTC21:34 EDT openfire_lowgrens
01:15 UTC21:15 EDT phantom
00:59 UTC20:59 EDT phantom
00:36 UTC20:36 EDT voltage_l
00:20 UTC20:20 EDT voltage_l

Monday, 9th March 2020

4v4

23:57 UTC19:57 EDT high_flag
23:41 UTC19:41 EDT high_flag
23:22 UTC19:22 EDT monkey_l
23:06 UTC19:06 EDT monkey_l
23:03 UTC19:03 EDT xpress2k4
22:56 UTC18:56 EDT phantom
22:53 UTC18:53 EDT phantom
22:37 UTC18:37 EDT phantom
22:00 UTC18:00 EDT schtop
21:44 UTC17:44 EDT schtop
01:07 UTC21:07 EDT siege
00:51 UTC20:51 EDT siege

Sunday, 8th March 2020

4v4

23:07 UTC19:07 EDT schtop
22:51 UTC18:51 EDT schtop
22:32 UTC18:32 EDT mortality_l
22:16 UTC18:16 EDT mortality_l
21:16 UTC17:16 EDT phantom
21:00 UTC17:00 EDT phantom
20:41 UTC16:41 EDT openfire_lowgrens
20:25 UTC16:25 EDT openfire_lowgrens
16:21 UTC12:21 EDT phantom
16:05 UTC12:05 EDT phantom
00:04 UTC19:04 EST shutdown2

Saturday, 7th March 2020

4v4

23:48 UTC18:48 EST shutdown2
23:29 UTC18:29 EST siden
23:13 UTC18:13 EST siden
22:37 UTC17:37 EST alchimy_l2
22:21 UTC17:21 EST alchimy_l2
22:19 UTC17:19 EST alchimy_l2
22:01 UTC17:01 EST mortality_l
21:45 UTC16:45 EST mortality_l
21:26 UTC16:26 EST schtop
21:10 UTC16:10 EST schtop
20:39 UTC15:39 EST phantom
20:23 UTC15:23 EST phantom
20:22 UTC15:22 EST phantom
20:01 UTC15:01 EST shutdown2
20:00 UTC15:00 EST shutdown2
19:43 UTC14:43 EST shutdown2
04:02 UTC23:02 EST phantom
03:46 UTC22:46 EST phantom
02:18 UTC21:18 EST raiden5
02:02 UTC21:02 EST raiden5
00:59 UTC19:59 EST siden
00:43 UTC19:43 EST siden
00:24 UTC19:24 EST phantom
00:08 UTC19:08 EST phantom

Friday, 6th March 2020

4v4

23:42 UTC18:42 EST high_flag
23:26 UTC18:26 EST high_flag
23:07 UTC18:07 EST siege
22:51 UTC17:51 EST siege
22:29 UTC17:29 EST monkey_l
22:13 UTC17:13 EST monkey_l
03:08 UTC22:08 EST stormz2
02:48 UTC21:48 EST alchimy_l2
02:32 UTC21:32 EST alchimy_l2
02:13 UTC21:13 EST phantom
01:57 UTC20:57 EST phantom
01:37 UTC20:37 EST schtop
01:21 UTC20:21 EST schtop
01:03 UTC20:03 EST siege
00:46 UTC19:46 EST siege

Wednesday, 4th March 2020

4v4

00:26 UTC19:26 EST fry_baked_lg
00:10 UTC19:10 EST fry_baked_lg

Tuesday, 3rd March 2020

4v4

23:08 UTC18:08 EST phantom
02:37 UTC21:37 EST phantom
02:21 UTC21:21 EST phantom
02:03 UTC21:03 EST siege
01:47 UTC20:47 EST siege

Monday, 2nd March 2020

4v4

23:57 UTC18:57 EST shutdown2
23:53 UTC18:53 EST shutdown2
23:37 UTC18:37 EST shutdown2
23:01 UTC18:01 EST phantom
22:45 UTC17:45 EST phantom
22:43 UTC17:43 EST phantom
03:55 UTC22:55 EST high_flag
03:39 UTC22:39 EST high_flag
03:20 UTC22:20 EST phantom
03:04 UTC22:04 EST phantom
02:45 UTC21:45 EST prolifique
02:29 UTC21:29 EST prolifique
02:10 UTC21:10 EST congestus_lg
01:54 UTC20:54 EST congestus_lg
01:33 UTC20:33 EST jenny_b3
01:17 UTC20:17 EST jenny_b3
00:58 UTC19:58 EST siege
00:42 UTC19:42 EST siege
00:23 UTC19:23 EST phantom
00:05 UTC19:05 EST phantom

Sunday, 1st March 2020

4v4

23:40 UTC18:40 EST schtop
23:24 UTC18:24 EST schtop
21:44 UTC16:44 EST siege
21:28 UTC16:28 EST siege
21:07 UTC16:07 EST monkey_l
20:51 UTC15:51 EST monkey_l
20:30 UTC15:30 EST phantom
20:13 UTC15:13 EST phantom
19:54 UTC14:54 EST jenny_b3
19:38 UTC14:38 EST jenny_b3
19:36 UTC14:36 EST jenny_b3
03:39 UTC22:39 EST openfire_lowgrens
03:23 UTC22:23 EST openfire_lowgrens
02:52 UTC21:52 EST stormz2
02:36 UTC21:36 EST stormz2
02:16 UTC21:16 EST vidar2
02:00 UTC21:00 EST vidar2
01:42 UTC20:42 EST schtop
01:26 UTC20:26 EST schtop
01:07 UTC20:07 EST phantom
00:51 UTC19:51 EST phantom
00:25 UTC19:25 EST siege
00:09 UTC19:09 EST siege

Saturday, 29th February 2020

4v4

23:48 UTC18:48 EST openfire_lowgrens
23:32 UTC18:32 EST openfire_lowgrens
23:13 UTC18:13 EST shutdown2
22:57 UTC17:57 EST shutdown2
22:38 UTC17:38 EST fry_complex
22:22 UTC17:22 EST fry_complex
22:03 UTC17:03 EST monkey_l
21:47 UTC16:47 EST monkey_l
21:28 UTC16:28 EST mortality_l
21:12 UTC16:12 EST mortality_l
20:52 UTC15:52 EST siden
20:36 UTC15:36 EST siden
19:14 UTC14:14 EST openfire_lowgrens
18:57 UTC13:57 EST openfire_lowgrens
18:48 UTC13:48 EST oppose2k1_lowgrens
18:26 UTC13:26 EST fry_baked_lg
18:10 UTC13:10 EST fry_baked_lg
17:41 UTC12:41 EST phantom
17:37 UTC12:37 EST phantom
17:21 UTC12:21 EST phantom
05:47 UTC00:47 EST waterwar
05:31 UTC00:31 EST waterwar
05:27 UTC00:27 EST xpress2k4
05:18 UTC00:18 EST monkey_l
05:02 UTC00:02 EST monkey_l
04:39 UTC23:39 EST phantom
04:23 UTC23:23 EST phantom
04:03 UTC23:03 EST shutdown2
03:47 UTC22:47 EST shutdown2
03:44 UTC22:44 EST shutdown2
03:24 UTC22:24 EST openfire_lowgrens
03:08 UTC22:08 EST openfire_lowgrens
02:49 UTC21:49 EST alchimy_l2
02:33 UTC21:33 EST alchimy_l2
02:31 UTC21:31 EST alchimy_l2
02:30 UTC21:30 EST alchimy_l2
02:27 UTC21:27 EST alchimy_l2
02:08 UTC21:08 EST stormz2
01:52 UTC20:52 EST stormz2
01:30 UTC20:30 EST schtop
01:14 UTC20:14 EST schtop

Friday, 28th February 2020

4v4

00:12 UTC19:12 EST alchimy_l2

Thursday, 27th February 2020

4v4

23:55 UTC18:55 EST alchimy_l2
23:36 UTC18:36 EST siege
23:20 UTC18:20 EST siege
22:58 UTC17:58 EST phantom
22:42 UTC17:42 EST phantom
22:24 UTC17:24 EST monkey_l
22:08 UTC17:08 EST monkey_l
01:02 UTC20:02 EST siege
00:46 UTC19:46 EST siege
00:28 UTC19:28 EST shutdown2
00:12 UTC19:12 EST shutdown2

Wednesday, 26th February 2020

4v4

23:34 UTC18:34 EST roasted_l
23:18 UTC18:18 EST roasted_l
23:17 UTC18:17 EST roasted_l

Tuesday, 25th February 2020

4v4

23:15 UTC18:15 EST monkey_l
22:59 UTC17:59 EST monkey_l
22:40 UTC17:40 EST shutdown2
22:24 UTC17:24 EST shutdown2
21:40 UTC16:40 EST openfire_lowgrens
21:23 UTC16:23 EST openfire_lowgrens
21:19 UTC16:19 EST openfire_lowgrens
20:59 UTC15:59 EST monkey_l
20:43 UTC15:43 EST monkey_l
01:51 UTC20:51 EST siege
01:35 UTC20:35 EST siege

Monday, 24th February 2020

4v4

23:30 UTC18:30 EST monkey_l
23:14 UTC18:14 EST monkey_l
01:43 UTC20:43 EST phantom
01:27 UTC20:27 EST phantom
01:10 UTC20:10 EST siege
00:54 UTC19:54 EST siege
00:53 UTC19:53 EST siege
00:26 UTC19:26 EST coast_l
00:15 UTC19:15 EST xpress2k4

Sunday, 23rd February 2020

4v4

23:48 UTC18:48 EST high_flag
23:29 UTC18:29 EST alchimy_l2
23:13 UTC18:13 EST alchimy_l2
22:53 UTC17:53 EST phantom
22:37 UTC17:37 EST phantom
22:18 UTC17:18 EST 2mesa3
22:02 UTC17:02 EST 2mesa3
21:44 UTC16:44 EST monkey_l
21:28 UTC16:28 EST monkey_l
21:09 UTC16:09 EST schtop
20:53 UTC15:53 EST schtop
03:53 UTC22:53 EST raiden5
03:37 UTC22:37 EST raiden5
03:14 UTC22:14 EST schtop
02:58 UTC21:58 EST schtop
02:52 UTC21:52 EST hellion
02:44 UTC21:44 EST hellion
02:26 UTC21:26 EST shutdown2
02:10 UTC21:10 EST shutdown2
01:52 UTC20:52 EST siege
01:36 UTC20:36 EST siege
01:17 UTC20:17 EST openfire_lowgrens
01:01 UTC20:01 EST openfire_lowgrens
00:57 UTC19:57 EST blu_zap
00:31 UTC19:31 EST alchimy_l2
00:15 UTC19:15 EST alchimy_l2

Saturday, 22nd February 2020

4v4

23:56 UTC18:56 EST mortality_l
23:40 UTC18:40 EST mortality_l
23:21 UTC18:21 EST schtop
23:05 UTC18:05 EST schtop
22:47 UTC17:47 EST waterwar
22:31 UTC17:31 EST waterwar
22:29 UTC17:29 EST waterwar
22:16 UTC17:16 EST xpress2k4
21:58 UTC16:58 EST xpress2k4
21:07 UTC16:07 EST xpress2k4
21:01 UTC16:01 EST monkey_l
20:46 UTC15:46 EST monkey_l
20:27 UTC15:27 EST phantom
20:11 UTC15:11 EST phantom
19:53 UTC14:53 EST 2mesa3
19:37 UTC14:37 EST 2mesa3
03:45 UTC22:45 EST openfire_lowgrens
03:29 UTC22:29 EST openfire_lowgrens
03:07 UTC22:07 EST stowaway2
02:51 UTC21:51 EST stowaway2
02:28 UTC21:28 EST phantom
02:12 UTC21:12 EST phantom

Friday, 21st February 2020

4v4

23:45 UTC18:45 EST monkey_l
23:32 UTC18:32 EST alchimy_l2
23:14 UTC18:14 EST alchimy_l2
22:53 UTC17:53 EST shutdown2
22:37 UTC17:37 EST shutdown2
22:18 UTC17:18 EST phantom
22:01 UTC17:01 EST phantom
21:59 UTC16:59 EST phantom
03:19 UTC22:19 EST siege
03:03 UTC22:03 EST siege
02:44 UTC21:44 EST phantom
02:28 UTC21:28 EST phantom
02:09 UTC21:09 EST siden
01:53 UTC20:53 EST siden
01:33 UTC20:33 EST prolifique
01:17 UTC20:17 EST prolifique
00:32 UTC19:32 EST monkey_l
00:16 UTC19:16 EST monkey_l

Thursday, 20th February 2020

4v4

23:54 UTC18:54 EST phantom
23:38 UTC18:38 EST phantom
22:52 UTC17:52 EST siege
22:49 UTC17:49 EST siege
22:33 UTC17:33 EST siege
21:13 UTC16:13 EST phantom
20:57 UTC15:57 EST phantom
02:33 UTC21:33 EST alchimy_l2
02:17 UTC21:17 EST alchimy_l2
01:57 UTC20:57 EST schtop
01:41 UTC20:41 EST schtop
01:16 UTC20:16 EST phantom
01:00 UTC20:00 EST phantom
00:39 UTC19:39 EST shutdown2
00:23 UTC19:23 EST shutdown2

Wednesday, 19th February 2020

4v4

23:53 UTC18:53 EST openfire_lowgrens
23:37 UTC18:37 EST openfire_lowgrens
23:18 UTC18:18 EST monkey_l
23:02 UTC18:02 EST monkey_l
22:41 UTC17:41 EST phantom
22:25 UTC17:25 EST phantom
21:38 UTC16:38 EST schtop
21:22 UTC16:22 EST schtop
21:03 UTC16:03 EST alchimy_l2
20:47 UTC15:47 EST alchimy_l2
02:39 UTC21:39 EST siege
02:23 UTC21:23 EST siege
01:59 UTC20:59 EST fry_baked_lg
01:43 UTC20:43 EST fry_baked_lg
00:38 UTC19:38 EST phantom
00:22 UTC19:22 EST phantom
00:20 UTC19:20 EST phantom

Tuesday, 18th February 2020

4v4

23:59 UTC18:59 EST openfire_lowgrens
23:43 UTC18:43 EST openfire_lowgrens

Monday, 17th February 2020

4v4

03:55 UTC22:55 EST stormz2
03:39 UTC22:39 EST stormz2
03:11 UTC22:11 EST schtop
02:55 UTC21:55 EST schtop
01:18 UTC20:18 EST hellion
01:02 UTC20:02 EST hellion
00:43 UTC19:43 EST chemfort_l
00:27 UTC19:27 EST chemfort_l
00:09 UTC19:09 EST alchimy_l2

Sunday, 16th February 2020

4v4

23:53 UTC18:53 EST alchimy_l2
23:34 UTC18:34 EST monkey_l
23:32 UTC18:32 EST monkey_l
23:16 UTC18:16 EST monkey_l
22:57 UTC17:57 EST openfire_lowgrens
22:41 UTC17:41 EST openfire_lowgrens
22:37 UTC17:37 EST openfire_lowgrens
21:54 UTC16:54 EST xpress2k4
21:48 UTC16:48 EST phantom
21:30 UTC16:30 EST phantom
21:09 UTC16:09 EST schtop
20:53 UTC15:53 EST schtop
20:47 UTC15:47 EST xpress2k4
20:45 UTC15:45 EST openfire_lowgrens
20:25 UTC15:25 EST monkey_l
20:09 UTC15:09 EST monkey_l
18:36 UTC13:36 EST waterwar
18:20 UTC13:20 EST waterwar
16:41 UTC11:41 EST blutopia
16:25 UTC11:25 EST blutopia
16:21 UTC11:21 EST blutopia
04:22 UTC23:22 EST fry_baked_lg
04:06 UTC23:06 EST fry_baked_lg
03:45 UTC22:45 EST prolifique
03:28 UTC22:28 EST prolifique
03:07 UTC22:07 EST shutdown2
02:51 UTC21:51 EST shutdown2
02:31 UTC21:31 EST siege
02:15 UTC21:15 EST siege
00:58 UTC19:58 EST 2fort
00:42 UTC19:42 EST 2fort
00:19 UTC19:19 EST schtop
00:03 UTC19:03 EST schtop

Saturday, 15th February 2020

4v4

23:40 UTC18:40 EST monkey_l
23:24 UTC18:24 EST monkey_l
23:06 UTC18:06 EST siege
22:50 UTC17:50 EST siege
22:47 UTC17:47 EST xpress2k4
22:44 UTC17:44 EST openfire_lowgrens
22:25 UTC17:25 EST openfire_lowgrens
22:03 UTC17:03 EST serenity_r
21:47 UTC16:47 EST serenity_r
21:10 UTC16:10 EST alchimy_l2
20:54 UTC15:54 EST alchimy_l2
20:34 UTC15:34 EST phantom
20:18 UTC15:18 EST phantom
02:54 UTC21:54 EST congestus_lg
02:38 UTC21:38 EST congestus_lg
02:15 UTC21:15 EST prolifique
01:59 UTC20:59 EST prolifique
01:39 UTC20:39 EST phantom
01:23 UTC20:23 EST phantom
01:05 UTC20:05 EST schtop
00:49 UTC19:49 EST schtop

Friday, 14th February 2020

4v4

23:31 UTC18:31 EST siege
23:14 UTC18:14 EST siege
22:56 UTC17:56 EST monkey_l
22:40 UTC17:40 EST monkey_l
22:21 UTC17:21 EST waterwar
22:03 UTC17:03 EST waterwar
02:26 UTC21:26 EST orbit_l3
02:10 UTC21:10 EST orbit_l3
01:39 UTC20:39 EST shutdown2
01:23 UTC20:23 EST shutdown2
01:02 UTC20:02 EST stormz2
00:46 UTC19:46 EST stormz2
00:44 UTC19:44 EST xpress2k4
00:21 UTC19:21 EST monkey_l
00:05 UTC19:05 EST monkey_l

Thursday, 13th February 2020

4v4

23:38 UTC18:38 EST phantom
23:22 UTC18:22 EST phantom
03:45 UTC22:45 EST phantom
03:29 UTC22:29 EST phantom
02:30 UTC21:30 EST siege
02:14 UTC21:14 EST siege
01:56 UTC20:56 EST pitfall
01:40 UTC20:40 EST pitfall
01:21 UTC20:21 EST mortality_l
01:05 UTC20:05 EST mortality_l
00:56 UTC19:56 EST phantom

Wednesday, 12th February 2020

4v4

23:59 UTC18:59 EST schtop
23:43 UTC18:43 EST schtop
23:24 UTC18:24 EST siege
23:08 UTC18:08 EST siege
02:25 UTC21:25 EST monkey_l
01:36 UTC20:36 EST high_flag
01:20 UTC20:20 EST high_flag
00:56 UTC19:56 EST alchimy_l2
00:40 UTC19:40 EST alchimy_l2

Tuesday, 11th February 2020

4v4

03:21 UTC22:21 EST phantom
03:05 UTC22:05 EST phantom
02:43 UTC21:43 EST waterwar
02:26 UTC21:26 EST waterwar
02:07 UTC21:07 EST openfire_lowgrens
01:51 UTC20:51 EST openfire_lowgrens
01:33 UTC20:33 EST siege
01:17 UTC20:17 EST siege
00:58 UTC19:58 EST alchimy_l2
00:42 UTC19:42 EST alchimy_l2
00:22 UTC19:22 EST raiden5
00:06 UTC19:06 EST raiden5

Monday, 10th February 2020

4v4

23:45 UTC18:45 EST schtop
23:29 UTC18:29 EST schtop
23:27 UTC18:27 EST schtop
23:09 UTC18:09 EST phantom
22:54 UTC17:54 EST phantom
04:41 UTC23:41 EST voltage_l
04:25 UTC23:25 EST voltage_l
04:21 UTC23:21 EST voltage_l
04:03 UTC23:03 EST mortality_l
03:46 UTC22:46 EST mortality_l
03:28 UTC22:28 EST stormz2
03:12 UTC22:12 EST stormz2
02:53 UTC21:53 EST monkey_l
02:37 UTC21:37 EST monkey_l
02:18 UTC21:18 EST siege
02:17 UTC21:17 EST siege
02:01 UTC21:01 EST siege
01:34 UTC20:34 EST destroy_l
01:19 UTC20:19 EST xpress2k4
01:10 UTC20:10 EST xpress2k4
01:00 UTC20:00 EST phantom
00:58 UTC19:58 EST phantom
00:39 UTC19:39 EST alchimy_l2
00:23 UTC19:23 EST alchimy_l2
00:05 UTC19:05 EST siege

Sunday, 9th February 2020

4v4

23:49 UTC18:49 EST siege
23:26 UTC18:26 EST fry_baked_lg
23:10 UTC18:10 EST fry_baked_lg
22:51 UTC17:51 EST raiden5
22:35 UTC17:35 EST raiden5
22:16 UTC17:16 EST openfire_lowgrens
21:59 UTC16:59 EST openfire_lowgrens
21:41 UTC16:41 EST schtop
21:24 UTC16:24 EST schtop
20:57 UTC15:57 EST phantom
20:41 UTC15:41 EST phantom
20:23 UTC15:23 EST destroy_l
20:07 UTC15:07 EST destroy_l
01:04 UTC20:04 EST 2mesa3
00:47 UTC19:47 EST 2mesa3
00:29 UTC19:29 EST phantom
00:13 UTC19:13 EST phantom

Saturday, 8th February 2020

4v4

23:54 UTC18:54 EST siege
23:38 UTC18:38 EST siege
23:16 UTC18:16 EST monkey_l
23:00 UTC18:00 EST monkey_l
22:42 UTC17:42 EST alchimy_l2
22:25 UTC17:25 EST alchimy_l2
22:06 UTC17:06 EST schtop
21:50 UTC16:50 EST schtop
21:31 UTC16:31 EST openfire_lowgrens
21:15 UTC16:15 EST openfire_lowgrens
20:57 UTC15:57 EST shutdown2
20:41 UTC15:41 EST shutdown2
20:22 UTC15:22 EST phantom
20:06 UTC15:06 EST phantom
19:48 UTC14:48 EST siege
19:32 UTC14:32 EST siege
01:26 UTC20:26 EST siege
01:09 UTC20:09 EST siege
00:49 UTC19:49 EST schtop
00:33 UTC19:33 EST schtop
00:15 UTC19:15 EST phantom

Friday, 7th February 2020

4v4

23:59 UTC18:59 EST phantom
18:25 UTC13:25 EST mortality_l
02:24 UTC21:24 EST siege
02:08 UTC21:08 EST siege
01:47 UTC20:47 EST phantom
01:31 UTC20:31 EST phantom
00:25 UTC19:25 EST schtop
00:07 UTC19:07 EST schtop

Thursday, 6th February 2020

4v4

02:34 UTC21:34 EST siege
02:18 UTC21:18 EST siege
01:59 UTC20:59 EST schtop
01:43 UTC20:43 EST schtop
00:26 UTC19:26 EST openfire_lowgrens
00:07 UTC19:07 EST mulch_trench_lg

Wednesday, 5th February 2020

4v4

23:51 UTC18:51 EST mulch_trench_lg
23:30 UTC18:30 EST siege
23:14 UTC18:14 EST siege
22:52 UTC17:52 EST phantom
22:36 UTC17:36 EST phantom
01:42 UTC20:42 EST stormz2
01:26 UTC20:26 EST stormz2
00:49 UTC19:49 EST shutdown2
00:32 UTC19:32 EST shutdown2
00:12 UTC19:12 EST phantom

Tuesday, 4th February 2020

4v4

23:56 UTC18:56 EST phantom
23:37 UTC18:37 EST monkey_l
23:21 UTC18:21 EST monkey_l
03:52 UTC22:52 EST fry_baked_lg
03:36 UTC22:36 EST fry_baked_lg
03:17 UTC22:17 EST high_flag
03:01 UTC22:01 EST high_flag
02:43 UTC21:43 EST hellion
02:08 UTC21:08 EST phantom
01:52 UTC20:52 EST phantom
01:33 UTC20:33 EST alchimy_l2
01:17 UTC20:17 EST alchimy_l2
00:58 UTC19:58 EST schtop
00:42 UTC19:42 EST schtop
00:23 UTC19:23 EST siege
00:07 UTC19:07 EST siege

Monday, 3rd February 2020

4v4

23:16 UTC18:16 EST phantom
23:00 UTC18:00 EST phantom

Sunday, 2nd February 2020

4v4

22:27 UTC17:27 EST openfire_lowgrens
22:11 UTC17:11 EST openfire_lowgrens
22:05 UTC17:05 EST xpress2k4
22:03 UTC17:03 EST alchimy_l2
21:47 UTC16:47 EST alchimy_l2
21:28 UTC16:28 EST monkey_l
21:11 UTC16:11 EST monkey_l
20:52 UTC15:52 EST siden
20:36 UTC15:36 EST siden
20:14 UTC15:14 EST phantom
19:58 UTC14:58 EST phantom
19:38 UTC14:38 EST schtop
19:22 UTC14:22 EST schtop
03:09 UTC22:09 EST siege
02:53 UTC21:53 EST siege
02:31 UTC21:31 EST alchimy_l2
02:15 UTC21:15 EST alchimy_l2
01:56 UTC20:56 EST prolifique
01:40 UTC20:40 EST prolifique
00:21 UTC19:21 EST phantom
00:05 UTC19:05 EST phantom
00:04 UTC19:04 EST phantom

Saturday, 1st February 2020

4v4

23:45 UTC18:45 EST orbit_l3
23:29 UTC18:29 EST orbit_l3
02:55 UTC21:55 EST ass_dm
02:31 UTC21:31 EST phantom
02:15 UTC21:15 EST phantom
01:51 UTC20:51 EST alchimy_l2
01:35 UTC20:35 EST alchimy_l2
01:14 UTC20:14 EST prolifique
00:58 UTC19:58 EST prolifique
00:35 UTC19:35 EST mortality_l
00:19 UTC19:19 EST mortality_l
00:00 UTC19:00 EST monkey_l

Friday, 31st January 2020

4v4

23:44 UTC18:44 EST monkey_l
23:43 UTC18:43 EST monkey_l
23:25 UTC18:25 EST alchimy_l2
23:09 UTC18:09 EST alchimy_l2
02:53 UTC21:53 EST alchimy_l2
02:37 UTC21:37 EST alchimy_l2
02:13 UTC21:13 EST monkey_l
01:57 UTC20:57 EST monkey_l
01:34 UTC20:34 EST openfire_lowgrens
01:17 UTC20:17 EST openfire_lowgrens
00:56 UTC19:56 EST fry_baked_lg
00:40 UTC19:40 EST fry_baked_lg
00:18 UTC19:18 EST 2mesa3
00:02 UTC19:02 EST 2mesa3

Thursday, 30th January 2020

4v4

23:43 UTC18:43 EST siege
23:27 UTC18:27 EST siege
02:29 UTC21:29 EST phantom
02:13 UTC21:13 EST phantom
01:09 UTC20:09 EST schtop
00:53 UTC19:53 EST schtop
00:35 UTC19:35 EST shutdown2
00:19 UTC19:19 EST shutdown2

Wednesday, 29th January 2020

4v4

23:58 UTC18:58 EST phantom
23:41 UTC18:41 EST phantom
23:23 UTC18:23 EST monkey_l
23:07 UTC18:07 EST monkey_l
02:46 UTC21:46 EST mortality_l
02:30 UTC21:30 EST mortality_l
02:11 UTC21:11 EST schtop
01:54 UTC20:54 EST schtop
01:36 UTC20:36 EST raiden3
01:20 UTC20:20 EST raiden3
00:38 UTC19:38 EST alchimy_l2
00:22 UTC19:22 EST alchimy_l2

Tuesday, 28th January 2020

4v4

23:58 UTC18:58 EST orbit_l3
23:42 UTC18:42 EST orbit_l3
23:24 UTC18:24 EST phantom
23:08 UTC18:08 EST phantom
22:41 UTC17:41 EST siege
22:24 UTC17:24 EST siege
21:36 UTC16:36 EST schtop
21:20 UTC16:20 EST schtop
02:56 UTC21:56 EST openfire_lowgrens
02:40 UTC21:40 EST openfire_lowgrens
02:21 UTC21:21 EST hellion
02:05 UTC21:05 EST hellion
01:44 UTC20:44 EST alchimy_l2
01:28 UTC20:28 EST alchimy_l2
01:09 UTC20:09 EST phantom
00:53 UTC19:53 EST phantom
00:30 UTC19:30 EST siege
00:14 UTC19:14 EST siege

Monday, 27th January 2020

4v4

01:42 UTC20:42 EST high_flag
01:26 UTC20:26 EST high_flag
01:06 UTC20:06 EST phantom
00:50 UTC19:50 EST phantom
00:32 UTC19:32 EST siege
00:16 UTC19:16 EST siege

Sunday, 26th January 2020

4v4

23:57 UTC18:57 EST congestus_lg
23:41 UTC18:41 EST congestus_lg
02:33 UTC21:33 EST voltage_l
02:16 UTC21:16 EST voltage_l
02:15 UTC21:15 EST voltage_l
01:45 UTC20:45 EST schtop
01:29 UTC20:29 EST schtop
01:10 UTC20:10 EST siege
00:54 UTC19:54 EST siege
00:36 UTC19:36 EST shutdown2
00:20 UTC19:20 EST shutdown2

Saturday, 25th January 2020

4v4

23:58 UTC18:58 EST phantom
23:42 UTC18:42 EST phantom
22:49 UTC17:49 EST high_flag
22:33 UTC17:33 EST high_flag
22:10 UTC17:10 EST raiden5
21:54 UTC16:54 EST raiden5
21:34 UTC16:34 EST monkey_l
21:18 UTC16:18 EST monkey_l
21:15 UTC16:15 EST xpress2k4
21:14 UTC16:14 EST xpress2k4
20:59 UTC15:59 EST chimkey_l
20:41 UTC15:41 EST oppose2k1_lowgrens
20:24 UTC15:24 EST oppose2k1_lowgrens
20:03 UTC15:03 EST phantom
19:47 UTC14:47 EST phantom
19:22 UTC14:22 EST serenity_r
19:06 UTC14:06 EST serenity_r

Friday, 24th January 2020

4v4

00:57 UTC19:57 EST siege
00:41 UTC19:41 EST siege
00:23 UTC19:23 EST mortality_l
00:07 UTC19:07 EST mortality_l

Thursday, 23rd January 2020

4v4

23:48 UTC18:48 EST monkey_l
23:32 UTC18:32 EST monkey_l
23:14 UTC18:14 EST schtop
22:58 UTC17:58 EST schtop
02:02 UTC21:02 EST openfire_lowgrens
01:46 UTC20:46 EST openfire_lowgrens
01:44 UTC20:44 EST bases2k3
01:26 UTC20:26 EST schtop
01:10 UTC20:10 EST schtop
00:51 UTC19:51 EST phantom
00:35 UTC19:35 EST phantom
00:16 UTC19:16 EST alchimy_l2
00:00 UTC19:00 EST alchimy_l2

Wednesday, 22nd January 2020

4v4

23:42 UTC18:42 EST siege
23:26 UTC18:26 EST siege
22:53 UTC17:53 EST schtop
22:37 UTC17:37 EST schtop
22:19 UTC17:19 EST monkey_l
22:14 UTC17:14 EST xpress2k4
21:58 UTC16:58 EST monkey_l
21:39 UTC16:39 EST fry_baked_lg
21:23 UTC16:23 EST fry_baked_lg
01:50 UTC20:50 EST shutdown2
01:33 UTC20:33 EST shutdown2
01:07 UTC20:07 EST siege
00:51 UTC19:51 EST siege

Tuesday, 21st January 2020

4v4

23:57 UTC18:57 EST phantom
23:41 UTC18:41 EST phantom
02:10 UTC21:10 EST phantom
01:54 UTC20:54 EST phantom
01:35 UTC20:35 EST siege
01:19 UTC20:19 EST siege
01:00 UTC20:00 EST schtop
00:44 UTC19:44 EST schtop
00:25 UTC19:25 EST ss_nyx_ectfc
00:09 UTC19:09 EST ss_nyx_ectfc

Monday, 20th January 2020

4v4

23:42 UTC18:42 EST openfire_lowgrens
23:25 UTC18:25 EST openfire_lowgrens
23:04 UTC18:04 EST phantom
22:48 UTC17:48 EST phantom
03:00 UTC22:00 EST thegame
02:54 UTC21:54 EST thegame
02:33 UTC21:33 EST phantom
02:17 UTC21:17 EST phantom
01:58 UTC20:58 EST alchimy_l2
01:42 UTC20:42 EST alchimy_l2
01:23 UTC20:23 EST orbit_l3
01:07 UTC20:07 EST orbit_l3
01:03 UTC20:03 EST monkey_l
00:45 UTC19:45 EST schtop
00:28 UTC19:28 EST schtop
00:10 UTC19:10 EST phantom

Sunday, 19th January 2020

4v4

23:54 UTC18:54 EST phantom
22:12 UTC17:12 EST siege
21:56 UTC16:56 EST siege
21:38 UTC16:38 EST monkey_l
21:22 UTC16:22 EST monkey_l
21:03 UTC16:03 EST openfire_lowgrens
20:47 UTC15:47 EST openfire_lowgrens
20:29 UTC15:29 EST schtop
20:13 UTC15:13 EST schtop
01:40 UTC20:40 EST phantom
01:23 UTC20:23 EST phantom
01:04 UTC20:04 EST raiden5
00:48 UTC19:48 EST raiden5
00:27 UTC19:27 EST hellion
00:11 UTC19:11 EST hellion

Saturday, 18th January 2020

4v4

23:52 UTC18:52 EST orbit_l3
23:36 UTC18:36 EST orbit_l3
23:17 UTC18:17 EST openfire_lowgrens
23:01 UTC18:01 EST openfire_lowgrens
22:43 UTC17:43 EST siege
22:27 UTC17:27 EST siege
22:08 UTC17:08 EST monkey_l
21:52 UTC16:52 EST monkey_l
21:50 UTC16:50 EST monkey_l
21:17 UTC16:17 EST orbit_l3
20:58 UTC15:58 EST phantom
20:42 UTC15:42 EST phantom
20:23 UTC15:23 EST schtop
20:07 UTC15:07 EST schtop
19:49 UTC14:49 EST 2fort
19:32 UTC14:32 EST 2fort
01:33 UTC20:33 EST shutdown2
01:17 UTC20:17 EST shutdown2
00:55 UTC19:55 EST siege
00:39 UTC19:39 EST siege
00:20 UTC19:20 EST schtop
00:04 UTC19:04 EST schtop

Friday, 17th January 2020

4v4

23:43 UTC18:43 EST phantom
23:27 UTC18:27 EST phantom
03:25 UTC22:25 EST phantom
03:09 UTC22:09 EST phantom
02:51 UTC21:51 EST schtop
02:35 UTC21:35 EST schtop
02:16 UTC21:16 EST openfire_lowgrens
02:00 UTC21:00 EST openfire_lowgrens
01:42 UTC20:42 EST monkey_l
01:26 UTC20:26 EST monkey_l
01:06 UTC20:06 EST siege
00:50 UTC19:50 EST siege
00:30 UTC19:30 EST shutdown2
00:14 UTC19:14 EST shutdown2

Thursday, 16th January 2020

4v4

23:56 UTC18:56 EST openfire_lowgrens
23:39 UTC18:39 EST openfire_lowgrens
23:22 UTC18:22 EST phantom
23:06 UTC18:06 EST phantom
22:09 UTC17:09 EST monkey_l
21:53 UTC16:53 EST monkey_l
04:12 UTC23:12 EST openfire_lowgrens
03:54 UTC22:54 EST openfire_lowgrens
03:51 UTC22:51 EST openfire_lowgrens
03:48 UTC22:48 EST openfire_lowgrens
03:23 UTC22:23 EST orbit_l3
03:07 UTC22:07 EST orbit_l3
02:44 UTC21:44 EST phantom
02:28 UTC21:28 EST phantom
02:08 UTC21:08 EST schtop
01:50 UTC20:50 EST schtop